Informacje o znakach towarowych

Informacje o znakach towarowych
  • ©2018 PeopleCert i „PeopleCert All talents, certified.” są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki PeopleCert International Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, AgileSHIFT, MSP®, M_o_R®, P3O®, MoP® i MoV® są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki AXELOS Limited, używanymi za zgodą spółki AXELOS Limited. RESILIA™ jest znakiem towarowym spółki AXELOS Limited, używanym za zgodą spółki AXELOS Limited. The Swirl logo™ jest znakiem towarowym spółki AXELOS Limited, używanym za zgodą spółki AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • COBIT® jest znakiem towarowym spółki ISACA® zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • OpenTRIM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki OpenTrim AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • LanguageCert to nazwa handlowa spółki PeopleCert Qualifications Ltd, brytyjskiej spółki o numerze 09620926.