Usługa weryfikacji certyfikatów

W celu sprawdzenia ważności certyfikatu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: