Poproś o szkolenie grupowe

Pozwól nam pomóc spełnić potrzeby szkoleniowe Twojej firmy

W oparciu o bogate doświadczenie pomagamy znaleźć niestandardowe rozwiązania i odpowiednie certyfikaty pod kątem danego modelu biznesowego. Pierwszym etapem może być spotkanie z przedstawicielem firmy, tak abyśmy mogli dowiedzieć się więcej o jej działalności. Następnie przeanalizujemy środowisko biznesowe, ocenimy cele i wyniki biznesowe, a także przyjrzymy się wyzwaniom kadrowym i aspiracjom pracowników.

W ramach współpracy możemy:

  • Powiązać szkolenie wewnętrzne z odpowiednimi certyfikatami, tak aby zmotywować pracowników do pracy ukierunkowanej na spełnienie uznawanej na świecie normy
  • Opracować spersonalizowane certyfikaty odzwierciedlające specjalistyczne umiejętności pracowników
  • Udzielać bezstronnych, specjalistycznych porad odnośnie do najlepszych sposobów zaspokojenia potrzeb biznesowych
  • Opracować nowe certyfikaty dostosowane do potrzeb i oczekiwań firmy w zakresie umiejętności personelu

Szkolenia są prowadzone za pośrednictwem globalnej sieci akredytowanych organizacji szkoleniowych PeopleCert.

Aby zapoznać się z opcjami szkoleń dla firm, wyślij na adres sales@peoplecert.org e-mail zawierający następujące informacje:

  • Nazwa organizacji
  • Kraj siedziby firmy
  • Certyfikaty, dla których potrzebujesz szkolenia
  • Ile osób ma otrzymać certyfikat oraz ich stanowiska
  • Preferowany język szkolenia
  • Rodzaj szkolenia (wewnętrzne/stacjonarne/zdalne)